LIFLET FERTILUS

Priprema za tisak lifleta

Kratke informacije

Klijent: p.z. Vino-duhan-voće
Radni zadatak: Priprema lifleta

FERTIPLUS

100 % organsko gnojivo FERTIPLUS  je u zemljama EU priznato kao ekološko gnojivo.

Saznajte više posjetom